• Biuro Rachunkowe
  • KPiR Księgowość
  • Cennik Księgowość
  • VAT budowlany
  • PIT
  • KONTAKT
  • linki

 

Zwrot VAT budowa

wniosek VZM-1 - wniosek o zwrot VAT z budowy. Rozlicz budowę teraz.
Materiały do pobrania

 

VZM-1 zwrot VAT Częste pytania VZM-1 cennik

 

Do pobrania:

 

Ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468, z późn. zm.)

pobierz

 

Wykaz materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 01 maja 2004 są opodatkowane podatkiem VAT (Załącznik do obwieszczenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 30 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. MTiB Nr 1, poz. 1)

pobierz

 

 

Rozliczenie budowy

Budowę rozliczamy na wnioskach VZM-1. Rozliczenie budowy sporządzamy na podstawie faktur VAT. Do rozliczenia zwrotu VAT konieczne są załączniki.

wniosek VZM-1

 - projekt formularza

Wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych od dnia 01.05.2004

pobierz

wniosek VZM-1 Poznań zwrot VAT budownictwo mieszkaniowe

 

 

VZM-1/A oraz VZM-1/B stanowią załączniki do wniosku VZM-1.

Wniosek VZM-1/A - projekt formularza

Wykaz faktur i wartości wydatków, nieodliczanych w ramach ulg mieszkaniowych

pobierz

VZM-1/A zwrot podatku VAT budownictwo mieszkaniowe - wnioski VZM Poznań

 

 

Wniosek VZM-1/B - projekt formularza

Wykaz faktur i wartości wydatków, odliczanych w ramach ulg mieszkaniowych

pobierz

VZM-1/B zwrot VAT wydatki mieszkaniowe - ulga budowlana - wnioski VZM Poznań

ULGA BUDOWLANA 2013

Zwrot VAT z budowy często nazywany jest ulgą budowlaną. Nie jest to jednak ulga budowlana w rozumieniu ustawy o PIT. To znaczy tej ulgi budowlanej nie rozliczysz w zeznaniu rocznym PIT. Do rozliczenia ulgi budowlanej potrzebne są formularze dostępne na tej stronie www.

 

Zwrot VAT budowlanego cennik

 

CALCULONIS

BIURO RACHUNKOWE POZNAŃ - GRUNWALD

.